Surat An-Nashr (Pertolongan) dan Terjemahan

Surat An-Nashr

(Pertolongan)
Surat ke : 110
Jumlah ayat : 3

Surat An-Nashr Ayat 1
Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan,
Surat An-Nashr Ayat 2
Dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong,

Surat An-Nashr Ayat 3
Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepada-Nya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima taubat.


Surat Al-Lahab (Api Yang Bergejolak) dan TerJemahan

Juz 30, Surah 111, Surat Al-Lahab


(Api Yang Bergejolak)
Surat ke : 111
Jumlah ayat : 5


--

Surat Al-Lahab Ayat 1
 Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa.
Surat Al-Lahab Ayat 2
 Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan.

Surat Al-Lahab Ayat 3
 Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak.

Surat Al-Lahab Ayat 4
 Dan (begitu pula) istrinya, pembawa kayu bakar.

Surat Al-Lahab Ayat 5
Yang di lehernya ada tali dari sabut.

Surat Al-Ikhlas dan Terjemahan

Surat Al-Ikhlas

(Memurnikan Keesaan Allah)
Surat ke : 112
Jumlah Ayat : 4

Surat Al-Ikhlas Ayat 1
 Katakanlah: "Dialah Allah, Yang Maha Esa.

Surat Al-Ikhlas Ayat 2
 Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu.
Surat Al-Ikhlas Ayat 3
 Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan,

Surat Al-Ikhlas Ayat 4
dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia".

Sadaqallah

Surat Al-Falaq (Waktu Subuh) dan Terjemahan

Surat Al-Falaq(Waktu Subuh)
Surat ke : 113
Jumlah ayat : 5

--


Surat Al-Falaq Ayat 1
 Katakanlah: "Aku berlindung kepada Tuhan Yang Menguasai subuh,
Surat Al-Falaq Ayat 2
 dari kejahatan makhluk-Nya,
Surat Al-Falaq Ayat 3
 dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita,

Surat Al-Falaq Ayat 4
 dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul,

Surat Al-Falaq Ayat
 dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki".

Sadaqallah

Surat An-Nas dan Terjemahan

Surat An-NasSurat An-nas Ayat 1
Katakanlah: "Aku berlindung kepada Tuhan (yang memelihara dan menguasai) manusia.
Surat An-nas Ayat 2
Raja manusia.
Surat An-nas Ayat 3
Sembahan manusia.
Surat An-nas Ayat 4
Dari kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa bersembunyi,
Surat An-nas Ayat 5
yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia,
Surat An-nas Ayat 6
dari (golongan) jin dan manusia.