Surat Al-Ikhlas dan Terjemahan

Surat Al-Ikhlas

(Memurnikan Keesaan Allah)
Surat ke : 112
Jumlah Ayat : 4

Surat Al-Ikhlas Ayat 1
 Katakanlah: "Dialah Allah, Yang Maha Esa.

Surat Al-Ikhlas Ayat 2
 Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu.
Surat Al-Ikhlas Ayat 3
 Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan,

Surat Al-Ikhlas Ayat 4
dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia".

Sadaqallah