Surat Al-Lahab (Api Yang Bergejolak) dan TerJemahan

Juz 30, Surah 111, Surat Al-Lahab


(Api Yang Bergejolak)
Surat ke : 111
Jumlah ayat : 5


--

Surat Al-Lahab Ayat 1
 Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa.
Surat Al-Lahab Ayat 2
 Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan.

Surat Al-Lahab Ayat 3
 Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak.

Surat Al-Lahab Ayat 4
 Dan (begitu pula) istrinya, pembawa kayu bakar.

Surat Al-Lahab Ayat 5
Yang di lehernya ada tali dari sabut.