Tafsir Surah

7Al-A'raf - الاعراف

Ayat ke-1

X
Daftar Surah
Terakhir Dibaca Belum Ada. Click pada simbol ✓ untuk menandai.
Audio Murottal
Tentang QuranOnline
Ke ayat

الۤمّۤصۤ ۚ 1

Alif Lam Mim shad.

Tafsir Kemenag

Mengenai tafsir ayat "Alif Lam Mim tsad", lihat jilid I Al-Qur'an dan Tafsirnya tentang tafsir permulaan surah dengan huruf-huruf hijaiyah.
Sumber:
Aplikasi Quran Kementrian Agama Republik Indonesia